Det här är vi - Företaget med ett brinnande intresse för goda kundrelationer,
vi har ordning och reda och vi håller utsatta leveranstider. Nog så viktigt idag.

Försäljningsvillkor

Priser:

Alla priser i svenska kronor exklusive moms.

Prisklausul:

Vara priser gäller med reservation för valuta- eller leverantörs-prishöjningar och kan ändras med omedelbar verkan.

Leveranser:

Order distribueras normalt samma dag.

Frakt:

Vi debiterar frakt från vårt lager, enligt Posten Företagspakets prislista.

Betalningsvillkor:

Betalning sker mot faktura att betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmåls ränta med 23%.

Återtagande rättsförbehåll:

AntonicA förbehåller sig rätten att återta sålda varor till dess att de är fullt betalda. I de fall köparen avser att sälja varan vidare innan slutbetalning sker, skall förbehållet gälla fram till dess varan faktiskt vidare sålts. Om köparen är i dröjsmål med betalningen äger leverantören rätt att häva köpet och återta varan. Intill dess köpeskillingen är fullt betald förbinder sig köparen att vårda varan och hålla den fullvärdesförsäkrad.

Garantier:

1 års garanti från fakturadatum.

Returer:

Vid eventuell retur skall AntonicA först kontaktas för godkännande.

Force majure:

Om leveransen hindras, försvåras eller försenas på grund av någon omständighet som ligger utanför Antonicas kontroll har AntonicA rätt att utan påföljd häva avtalet

Tänk på att alla våra priser är rekommenderade slutkundspriser.

Ring oss, vi hjälper till att hitta rätt lösning för Ert företag. 08-732 4580

Leverantörer