Det här är vi - Företaget med ett brinnande intresse för goda kundrelationer,
vi har ordning och reda och vi håller utsatta leveranstider. Nog så viktigt idag.

GDPR

Vi på AntonicA är måna om ditt företags och dina kontakter med oss. Mot bakgrund av den skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

Vi skickat dig produktinformation och nyhetsbrev med anledning av att Du eller annan person på ditt företag tidigare varit i kontakt med oss angående vårt produktutbud. I vissa fall har vi fått ditt namn av en kollega till dig eller med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter för Ert/ Era kunders behov. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Vad har vi för data i vårt register
Vår viktiga kundbas ger oss i första hand information om affärshändelser med Ert företag, beställningar eller frågor om specifika produkter. Under vart företag finns ett antal personnamn samt e-postadress, i vissa fall har vi även som tillägg yrkesroll.

Hur använder vi data
Vi använder den företagsinformation samt de personuppgifter vi samlar in för att:
– Behålla historik om vår affärsrelation med Ert företag
– Upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om vår verksamhet.
– Skicka dig produktinformation och nyhetsbrev.

Lagring
Ditt personnamn samt företags e-postadress sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du arbetar inom företaget. Så snart vi får en indikation på att Du ej arbetar kvar inom företaget avregistreras Du och i samband med det så upphör databehandling för ovan angivna ändamål.

Säkerhet
Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Tänk på att alla våra priser är rekommenderade slutkundspriser.

Ring oss, vi hjälper till att hitta rätt lösning för Ert företag. 08-732 4580

Leverantörer