Det här är vi - Företaget med ett brinnande intresse för goda kundrelationer,
vi har ordning och reda och vi håller utsatta leveranstider. Nog så viktigt idag.

Device Master Serial Hub

image_23
DeviceMaster ® Serial Hub 8-Port

This DeviceMaster Serial Hub 8-Port Ethernet device
server from Comtrol has no cable distance limitations,
RS-232 serial interface communications, and operates in
extreme temperatures

The Comtrol DeviceMaster Serial Hub 8-Port 99465-7 is an eight-port device server designed for network-enabling
serial communications devices. When used with the included NS-Link™ driver software and a host PC, the
DeviceMaster Serial Hub enables placement of COM or TTY ports anywhere on an Ethernet network or across the
Internet. In applications where connecting legacy serial devices to a PC without software changes is a requirement, a
pair of DeviceMaster Serial Hub units can be used to create a point-to-point serial tunnel across the network that
seamlessly transfers serial data via TCP or UDP socket connections. Product is fully compliant with the RoHS 2
Directive.

________________________________________________________________________________

image_22.jpgDeviceMaster ® Serial Hub 16-Port

This DeviceMaster Serial Hub 16-Port Ethernet device
server from Comtrol has no cable distance limitations,
RS-232 serial interface communications, and operates in
extreme temperatures

The Comtrol DeviceMaster Serial Hub 16-Port network enables up to 16 serial communications devices. When used
with the included NS-Link™ driver software and a host PC, the DeviceMaster Serial Hub enables placement of COM or
TTY ports anywhere on an Ethernet network or across the Internet. In applications where connecting legacy serial
devices to a PC without software changes is a requirement, a pair of DeviceMaster Serial Hub units can be used to
create a point-to-point serial tunnel across the network that seamlessly transfers serial data via TCP or UDP socket
connections. The product is fully compliant with the RoHS 2 Directive.

________________________________________________________________________________

Tänk på att alla våra priser är rekommenderade slutkundspriser.

Ring oss, vi hjälper till att hitta rätt lösning för Ert företag. 08-732 4580

Leverantörer